Ürünlerimiz

Termokupl Kabloları - Genel Tanımlar

GENEL ÖZELLİKLERİ

Termoelektrik etki:

Termoelektrik etki, aynı devreyi oluşturan iki farklı metal veya alaşım arasındaki sıcaklık farkından olusan elektromotor kuvvetten (emk) meydana gelmektedir.

Termokupl:

Termokupl, iki farklı tipteki iletken çiftinin kapalı bir devre meydana getirecek sekilde uç

uca eklenerek ve buna bağlı olarak termokupl etki meydana getirmesi sonucu sıcaklık

ölçümü için kullanılır.

Termokupl toleransları:

EN 60584 - 2 ve IEC 584 - 2 belirtilen standartlarına göre tolerans, ya °C ya da sıcaklık % olarak aşağıda yer alan tablodaki gibi belirlenir. Belirtilen 2 değerden büyük olanı seçilen toleranstır.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ