KALİTE POLİTİKASI

• Referans standardımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin firmamızda uygulanmasına ve etkin hale getirilmesine tüm personelimizle birlikte destek vermek.
 
• Personelimizin ve yönetim sistemimizin kalitesini yükseltmek amacıyla, tüm çalışanlarımızı kalite sistemimiz ve teknik açıdan eğiterek kalite politikamızı anlamalarını sağlamak ve toplam kalite bilincini geliştirmek.
 
• Proseslerimizi yüksek teknolojik gelişim ile bütünleştirmek ve uzun vadeli planlar yapmak. Kendi Süreçlerimizi ve İş ortaklarımızla ortak süreçlerimizi günün gelişen koşul ve beklentilerine uygun şekilde geliştirmek.
 
• İmalatın tüm aşamalarında üstün kalite, uygun maliyet, yüksek verimlilik ve müşteri beklentilerine uygunluğu sağlayarak hatasız üretime ulaşmak.
 
• Mevcut imkanlarımızı planlı ve etkili bir şekilde kullanmak ve israfı önlemek.
 
• İlgili kanun ve yönetmelikler, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde müşterilerimizin ve personelimizin ihtiyaçlarını zamanında belirleyip, en hızlı şekilde karşılamak ve maksimum memnuniyet ve bu memnuniyetin sürekli olmasını sağlamak.
 
• Sunduğumuz ürünlerin yüksek kaliteli ve ekonomik olması için etkinliğimizi ve hızımızı geliştirmek, müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için sürekli geliştirme ve iyileştirme projeleri tasarlamak.
 
• Doğacak muhtemel problemleri en hızlı ve en ekonomik şekilde çözmek.
 
• Ülkemizin, Müşterilerimizin ve Çalışanlarımızın menfaatlerini gözetmek.
 
• Tüm personel olarak kalitemizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 
• Çevre koruma bilinci geliştirmek, çevreyi her türlü zarardan korumak için en uygun malzeme ve tekniği kullanmak, önlemler almak.
 
• Kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli tüm kaynakları tedarik etmek ve bu kaynakları çevreyi koruyarak kullanmak.
 
• Güler yüzle çalışmak.
 
• Yukarıda açıkça belli olan Yapıtaş A.Ş. Kalite Politikası tüm personel tarafından benimsenmelidir. Tüm Departman Yöneticileri, kendi birimlerinde bu politikaların anlaşılması, uygulanması ve devamlılığının sağlanmasından sorumludur.